Νομοθεσίες

Οδηγός: Τι αλλάζει για τις ΜΚΟ

i 23 Φεβρουάριος, 2018 Κανένα σχόλιο

Ο οδηγός παρουσιάζει τις εξελίξεις για τα Σωματεία, Ιδρύματα, Λέσχες και Ομοσπονδίες βάσει της νέας Νομοθεσίας (2η έκδοση, Απρίλιος 2018)