Νομοθεσίες

Ο Νόμος για τα Σωματεία και τα Ιδρύματα (2017)

i 23 Φεβρουάριος, 2018 Κανένα σχόλιο

Ο νέος Νόμος για τα Σωματεία, Ιδρύματα, Λέσχες και Ομοσπονδίες τέθηκε σε ισχύ 14 Ιουλίου 2017.