Νέα

Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

i 8 Οκτώβριος, 2015 Κανένα σχόλιο

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ, κ. Γιάννη Γιαννάκη, παρέδωσε στις 5 Οκτωβρίου την ετήσια έκθεση του γραφείου για τα έτη 2014-2015. Στην έκθεση γίνεται αναφορά και στο Έγγραφο Πολιτικής με τίτλο «Η οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών στην Κύπρο: Οικοδομώντας το μέλλον» που εκδόθηκε σε συνεργασία με την Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ και το INGO Conference του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε και να διαβάσετε ολοκληρωμένη την έκθεση:

http://www.volunteercommissioner.gov.cy/volunteer/volunteer.nsf/All/B0F4EF852ABCFA64C2257ED6001F1B32/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202014%20-%202015.pdf