[

Έγγραφο Πολιτικής για την Ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κύπρο

Το επίσημο Έγγραφο Πολιτικής για την Ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κύπρο, παρουσιάσθηκε επίσημα στη Λευκωσία στις 2 Ιουλίου 2015.