Νομοσχέδιο περί Σωματείων, Ιδρυμάτων και Λεσχών Ιστορικό Νομοσχεδίου & Δημόσιες Διαβουλεύσεις