Σχόλια ΟΠ ΜΚΟ για το νομοσχέδιο ΙΟΚΩ

Σχόλια Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ για το Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο Περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Πιστοποίηση) Νόμος» (Μάρτιος 2011)

i 12 Μάρτιος, 2011 Κανένα σχόλιο
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF