Την Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ απαρτίζουν

NGO Support Centre
NGO SUPPORT Center

Peace Players Cyprus
PEACEPLAYERS CYPRUS

Πολιτεία
ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Terra Cypria
TERRA Cypria

Index Cyprus
INDEX ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Σύνδεσμος Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ 

Birdlife Cyprus
ΠΤΗΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

CY Family Plan
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε επίσης:

Ιστορική Αναδρομή της ΟΠ ΜΚΟ
Την Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ στηρίζουν